Zonta Lillebælt

Zonta Lillebælt

Zonta Danmark tilslutter sig den internationale kampagne Zontasays NO to violence against women

Zonta klubber over hele verden deltager i forskellige aktiviteter for at øge fokus på emnet.

 

Ingen kvinde skal leve i frygt for vold eller blive udsat for vold. Det et stort mål, og Danmark er ikke i nærheden af at nå det mål.

 

I Danmark er hvert 4. drab et drab på en partner eller en tidligere partner. De fleste dræbte er kvinder.

Dette er den hyppigste drabstype. Der har siden 2017 været 46 drab af den type. Der er således flere af denne drabstype end der er banderelaterede drab! Det er fortsat nødvendigt at bekæmpe vold og drab på kvinder.

 

I juni 2022 kort før valget udkom regeringen med en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, med 22 initiativer, som har til formål at opdage, handle og stoppe volden. Vi bakker op om den handleplan og opfordrer politikere og myndigheder til at følge op.

 

Vi hilser også velkommen til Politikens initiativ: Politiken har skabt en database, der omhandler disse drab. Der er offentlig adgang til databasen og artiklerne om emnet via Politikens hjemmeside. En samlet analyse og løbende opfølgning er et skridt på vejen.

 

Problemet skal tages alvorligt, der skal aktivt arbejdes på at sikreen forbedring af både den fysiske sikkerhed og retssikkerheden for truede partnere og deres børn. Det handler om fokus på problemstillingerne og om uddannelse af de personer, der arbejder med familierne, myndighedspersoner, skolelærere, pædagoger, ansatte i Familieretshuset m.fl. bliver i stand til se krisetegnene og agere relevant. Det handler også om, at politiet får redskaber til og uddannelse i f.eks. forebyggelse af eskalation af voldssager i familierne, før de bliver til drabssager!

 

De kommende 16 dage sætter Zonta Danmark og Zonta klubberne i Danmark fokus på et nej til vold mod kvinder og et ja til ligestilling

 

Starter, Zonta Says NO kampagnen 25.nov

Zontas mission 
Zonta er en toneangivende global organisation,

der styrker kvinder i hele verden gennem særlige projekter

og som fortaler for ligestilling.,

 

 

Vision
Zonta arbejder for en verden, hvor kvinders rettigheder
anerkendes som menneskerettigheder, og hvor alle kvinde har
mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.
En verden, hvor kvinder har adgang til alle ressourcer og er
repræsenteret i besluttende organer og erhverv på lige fod med mænd.
En verden, hvor ingen kvinder lever i frygt for vold.

 

Finder du, at ovenstående har din interesse, KONTAKT   for yderligere information.

Yderlige information:

2022 Hamburg Convention klik og få et indtryk

Facbook: Klik

ZONTA.DK: Klik

LinkedIn: Klik

Tweets: Klik

YouTube: Klik

Zonta International: Klik

FAKTA om klubben
Klubnavn: Zonta Lillebælt

Klubnummer: 1157
Charterdato: 2. oktober 1986
Mødedag: Den tredje onsdag i måneden
Antal medlemmer:24 

Klubbens medlemmer kommer fra et stort område omkring byerne Vejle, Horsens, Fredericia, Middelfart, Kolding og mod vest til Billund.

Klubbens kvinder, der er kendetegnet ved stor diversitet indenfor både uddannelse, job, branche og alder. spænder vidt i  aldersfordeling, vi er en klub, hvor der er et handlekraftigt, dynamisk og inspirerende netværk.

 

 Zonta Lillebælt mødes den 3. onsdag i måneden fra august til maj.

Vi holder både ude- og hjemmemøder.

Zonta et netværk af hovedsagelig kvinder på verdensplan, som arbejder frivilligt for bedring af kvinders vilkår.

Hvert møde byder på indslag af erhvervsmæssig, faglig, social, kulturel eller lokal karakter.

Det skaber åbenhed og forståelse for de enkelte medlemmer og deres hverdag. 

Klubben er neutral med hensyn til partipolitik og religion.

Kontakt: jette.n@live.dk