Nyheder

Virksomhedsbesøg 16.sep.2020

Super dejligt, at 15 medlemmer og 1 gæst, mødte op
  – ud af klubbens pt. 21 aktive medlemmer, altså lige pt. men vi bliver da selvfølgelig flere.
I disse Corona tider,er vi glade for alt.
Vi mødtes hos Mette Brande Sommerset, som på Corona manér viste os rundt i klinikken i to mindre hold. Efterfølgende fik hvert hold en præsentation af Mettes tandlægekarriere/liv fra uddannelsen som tandlæge i slutfirserne til ejer af klinikken Tandfeerne,
som nu fortsætter under navnet Colosseum Tandlægerne ejet af Colosseum Danmark.
Klinikken har åben hver dag mandag-torsdag kl. 8.00-19.00 (fredag 8.00-15.00) og de 4 tandlæger skiftes til at have en lang vagt. Der er i alt 8 klinikker, der ligner hinanden og på vejen igennem lokalerne kom vi forbi ’Sterilisationen’, rummet hvor alt udstyr rengøres og autoklaveres, og hvor røntgenbilleder bliver fremkaldt via pc.
Pt har de lånt ekstra lokaler på den anden side af gangen, som Mette håber, at de kan leje fremover.
Under præsentationen fortalte Mette om sig selv og klinikken, og om hvilke behandlingsformer de tilbyder: Implantater, Invisalign og snorkeskinner mv.
Mette fortalte om regeringens indgreb ift. egenbetaling, og hvordan det påvirker befolkningens helbred, når der slækkes på tand- og mundhygiejne.
Hun fortalte om beslutningen om at blive en del af Colosseum.
At det både var lidt hårdt at skulle ’gå af’ med sin klinik, men også om hvor fantastisk det er, at blive fri for store dele af det administrative:
Medlemmerne gør hvad de kan for at indsamle til vores projekter.
Formand Susanne Bach Bager, takkede for et godt fremmøde samt det høje humør.
Og vi ses igen, på god Corona maner, d.28.oktober,
på Lillebælt-værft i Middelfart.

 

 

Skovbadning i Bjerge Skov

Optagelse af Nyt Medlem 

Ved vores første fysiske medlemsmøde, efter Corona- Lock Down, kunne vi sige velkommen til Anne-Birthe. 

 

 

Skovrider Inken og hendes to Praktikanter, to unge kvinder der ønsker at gøre en forskel.

Derefter blev vi budt velkommen, af Skovridder Inken,

Stilhed er ikke nemt, når brændenælder maser sig på.

til en tur i skoven. Inken fortalte, at der alene er tre kvindelige skovridere p.t., og at den ene går på pension om kort tid. Hun har selv være ansat i Skov og Naturstyrelsen siden 1990’erne – alene afbrudt et ophold i Vietnam med mand og to børn, hvor hun lavede feltstudier til sin phd. Inken er meget glad for sit karrierevalg og for at arbejde i Skov og Naturstyrelsen, som blev fusioneret med Kystdirektoratet i 2017, som nu er den statslige forvalter, af vores fælles naturarv både på land og i kystområdet. Som forvaltere skal de sikre, at alle borgere kan opleve naturen både nu og i fremtiden og  tillige mestre balancen mellem benyttelse og beskyttelse, herunder sikre den danske biodiversitet. Styrelsen oplever en øget fokus på klimaforandringerne og konsekvenserne heraf.

 

 

 

Landsmøde 2020 i Hillerød er aflyst

Landsmøde 2020 i Hillerød er aflyst på grund af coronasituationen
Landsledelsen – både afgående og indkommende – har sammen med planlægningskomiteen i Zonta Hillerød besluttet, at aflyse landsmødet d. 11.-13. september 2020 i Hillerød. Efter at have fulgt regeringens udmeldinger om den faseopdelte genåbning af samfundet, mener landsledelsen og arrangørerne fra Zonta Hillerød, at der meget tæt på landsmødet vil være så stor usikkerhed om afstands- og forsamlingsregler og tilbagevenden til arbejdspladserne for nogle og endda risiko for en tilbagerulning af visse dele af genåbningen, at der må forventes færre tilmeldinger til landsmødet, end vi ønsker os, og i det hele taget en usikkerhed helt hen mod september, som vil gøre det vanskeligt at planlægge og gennemføre det landsmøde, som vi alle jo allerhelst vil have, men som vi ikke ved, om vi vil kunne gennemføre.
Vi afholder et en-dags landsmøde senere på året, formentlig i november, men det kommer der nærmere besked om.

VI GLÆDER OS

Vi glæder os til at komme i gang.

Zonta Lillebælt, afholdte års og valg møde, via vores Facebook gruppe, da Covid-19 ikke tillod os normalitet.

Vi syntes det fungerede, men ville vel alle have nydt almindelig samvær.

Bestyrelsen har holdt det første Bestyrelses møde, 25.Maj 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Konstituerer sig således .

Formand:                 Susanne

Næstformand:         Ellen

Kasserer:                  Mia

Sekretær:                 Karina

Bestyrelsesmedlem: Kirsten

Bestyrelsesmedlem: Mette C

Suppleant:                Hanne

 

Women in Technology Scholarship 2020

Women in Technology Scholarship 2020
Zonta District 13 tilbyder et stipendium til en kvinde, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi (IT), datalogi eller beslægtet teknologi

Ansøgningsfristen er 1. september 2020.

Du kan se ansøgningsskemaet og yderligere beskrivelse af Women in Technology Scholarship 2020 HER

May Jeznach Madsen hædret med Kvindeprisen 2020

 

 

 

 

May Jeznach Madsen hædret med Kvindeprisen 2020

8. marts 2020
15:10
Sønderborg

Traditionen tro blev Kvindeprisen overrakt på Kvindedagen, der igen i år blev fejret på Hotel Sønderborg Strand, hvor knap 130 kvinder fik en herlig eftermiddag sammen.
Som en del af programmet kom Gospelfællesskabets koncertkor, New Hope Gospel, og sang nogle af deres sange – og det var med May Jeznach Madsen i front.
Hun blev pludselig også hovedperson i en helt anden forbindelse.
”Vi har valg et give Kvindeprisen til en person, der er en rigtig ildsjæl og flere gange har opdaget at nogle gange er viljen større end det muliges kunst.
Artiklen fortsætter under annoncen

Hun er en kvinde, der gør rigtigt meget for børn og for kvinder – og det er May Jeznach Madsen fra Gospelfællesskabet”, fremgik det af indstillingen.
May Jesnach Madsen har den seneste tid været i medierne, fordi hun – udover at være ’gospeldronning’ også er blev præst i Frikirken – og egentlig har hun det fint uden at være i søgelyset.
”Vi prøver at gøre Gospelfællesskabet til et sted, hvor mennesker oplever, at de kan mere end de troede – og de, der kender mig, de ved, at jeg ikke er meget for pressens bevågenhed. Jeg har det rigtigt godt med at være i baggrunden”, siger May Jeznach Madsen i sin takketale.
Prisen omfatter også et personligt kunstværk – og det er kunstneren Maria Kragh, der har ladet sig inspoirere af Oh Happy Days, mens hun malede et værk til kvindeprismodtageren.