Skovbadning i Bjerge Skov

Optagelse af Nyt Medlem 

Ved vores første fysiske medlemsmøde, efter Corona- Lock Down, kunne vi sige velkommen til Anne-Birthe. 

 

 

Skovrider Inken og hendes to Praktikanter, to unge kvinder der ønsker at gøre en forskel.

Derefter blev vi budt velkommen, af Skovridder Inken,

Stilhed er ikke nemt, når brændenælder maser sig på.

til en tur i skoven. Inken fortalte, at der alene er tre kvindelige skovridere p.t., og at den ene går på pension om kort tid. Hun har selv være ansat i Skov og Naturstyrelsen siden 1990’erne – alene afbrudt et ophold i Vietnam med mand og to børn, hvor hun lavede feltstudier til sin phd. Inken er meget glad for sit karrierevalg og for at arbejde i Skov og Naturstyrelsen, som blev fusioneret med Kystdirektoratet i 2017, som nu er den statslige forvalter, af vores fælles naturarv både på land og i kystområdet. Som forvaltere skal de sikre, at alle borgere kan opleve naturen både nu og i fremtiden og  tillige mestre balancen mellem benyttelse og beskyttelse, herunder sikre den danske biodiversitet. Styrelsen oplever en øget fokus på klimaforandringerne og konsekvenserne heraf.